KONICA MINOLTA

About Konica Minolta

Giving Shape to Ideas

Management Members

Directors

Chairman of the Board Masatoshi MatsuzakiVitae  
Directors Shoei YamanaVitae  
Takashi EnomotoVitae Outside director
Kazuaki KamaVitae Outside director
Hiroshi TomonoVitae Outside director
Kimikazu NoumiVitae Outside director
Yoshiaki AndoVitae  
Ken ShiomiVitae  
Seiji HatanoVitae  
Kunihiro KoshizukaVitae  

Photo of chairman of the board and directors
Front row(from left): Noumi, Kama, Yamana, Matsuzaki, Enomoto, and Tomono
Back row:Hatano, Ando, Shiomi, Koshizuka

Executive Officers

President and CEO,
Representative Executive Officer
Shoei Yamana
Senior Executive Officer Nobuyasu Ieuji
Jun Haraguchi
Tsukasa Wakashima
Kunihiro Koshizuka
Ken Osuga
Seiji Hatano
Shingo Asai
Toyotsugu Itoh
Noriyasu Kuzuhara
Executive Officer Kazuyoshi Hata
Hiroyuki Suzuki
Kenichi Sanada
Akira Tai
Ikuo Nakagawa
Yuji Ichimura
Toshimitsu Taiko
Atsuo Takemoto
Masafumi Uchida
Hajime Takei
Richard K. Taylor
Kiyotaka Fujii

Back to top