Management Members

Directors

Chairman of the Board Masatoshi MatsuzakiVitae  
Directors Shoei YamanaVitae  
Kazuaki KamaVitae Outside director
Hiroshi TomonoVitae Outside director
Kimikazu NoumiVitae Outside director
Takashi HatchojiVitae Outside director
Yoshiaki AndoVitae  
Ken ShiomiVitae  
Seiji HatanoVitae  
Kunihiro KoshizukaVitae  
Photo of chairman of the board and directors
Front row (from left): Hatchoji, Tomono, Yamana, Matsuzaki, Kama, Noumi
Back row:Hatano, Ando, Shiomi, Koshizuka

Executive Officers

President and CEO,
Representative Executive Officer
Shoei Yamana
Senior Managing Executive Officer Kiyotaka Fujii
Senior Executive Officer Tsukasa Wakashima
Kunihiro Koshizuka
Ken Osuga
Seiji Hatano
Shingo Asai
Toyotsugu Itoh
Noriyasu Kuzuhara
Yuji Ichimura
Masafumi Uchida
Toshimitsu Taiko
Ikuo Nakagawa
Kazuyoshi Hata
Executive Officer Hiroyuki Suzuki
Atsuo Takemoto
Hajime Takei
Richard K. Taylor
Takaji Ito
Toshiya Eguchi
Koji Sugie
Tetsuya Matsueda
Kazumi Atago
Hitoshi Kamezawa
Toru Hasegawa
Jean-Claude Cornillet